Spørretimespørsmål fra Margit Hansen-Krone (H) til samferdselsministeren


Besvart: 12.04.1989 av samferdselsminister William Engseth

Margit Hansen-Krone (H)

Spørsmål

Margit Hansen-Krone (H): "I debatten om snøscooterbruk hevder brukerorganisasjonene at bedre opplæring av unge førere vil lede til færre ulykker og fornuftigere bruk.

Vil samferdselsministeren vurdere et obligatorisk snøscooterførerbevis, tilrettelagt og gjennomført i samarbeid med brukerorganisasjonene?"


Les hele debatten