Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forbruker- og administrasjonsministeren


Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "En nylig framlagt forskningsrapport viser at de kommunale like- stillingsutvalgene ikke fungerer etter intensjonen.

Hvordan ser statsråden på denne utviklingen?"

(Bortfalt)


Les hele debatten