Spørretimespørsmål fra Brit Hoel (A) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 12.04.1989 av forbruker- og administrasjonsminister Einfrid Halvorsen

Brit Hoel (A)

Spørsmål

Brit Hoel (A): "Ca. 600 private barnehageplasser i Oslo står i fare for å bli nedlagt.

Hva er statsrådens oppfatning av dette?"


Les hele debatten