Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til handelsministeren


Fremsatt av: Terje Granerud ()
Besvart: 12.04.1989 av handelsminister Jan Balstad

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Simrad i Horten selger via sitt datterselskap Simrad Albatross i Aberdeen skipselektronikk til Sør-Afrika.

Kan handelsministeren bekrefte at dette er brudd på boikottloven og i motsatt fall - når vil handelsministeren ta initiativ til at boikott- loven blir endret for å hindre slike omgåelser av loven?" (Tatt opp av repr. Terje Granerud)


Les hele debatten