Spørretimespørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til statsministeren


Spørsmålet er trukket tilbake

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): "I forbindelse med den sovjetiske ubåt-ulykken er det reist spørsmål både om internasjonale varslingsrutiner og informasjon fra norske myndig- heter.

Hva gjør Regjeringen for å forbedre slike forhold?"

(trukket)


Les hele debatten