Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til utenriksministeren


Besvart: 19.04.1989 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "FNs sikkerhetsråd har redusert UNTAG-styrken i Namibia fra 7 500 til 4 650 soldater for å spare 2-300 mill. dollar. Tilliten i Namibia til UNTAG- styrken nærmer seg nullpunktet. Muligheten til å gjennomføre frie og rett- ferdige valg under FNs kontroll er vesentlig svekket.

Vil utenriksministeren engasjere seg aktivt og ta initiativ for å få økt UNTAG-styrken til de forutsatte 7 500?"


Les hele debatten