Spørretimespørsmål fra Kjell Furnes (KrF) til utenriksministeren


Besvart: 19.04.1989 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Kjell Furnes (KrF)

Spørsmål

Kjell Furnes (KrF): "Utenriksministeren har gjort det klart at Norge ikke vil godkjenne den såkalte "palestinske eksilregjering" som PLO har lansert.

Vil Regjeringen trekke den konsekvens av dette at Norge motsetter seg PLO som selvstendig forhandlingspartner ved eventuelle fredsforhandlinger om Midt-Østen?" (tas opp av repr. Svein Alsaker)


Les hele debatten