Spørretimespørsmål fra Per Almar Aas (KrF) til utenriksministeren


Besvart: 19.04.1989 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Per Almar Aas (KrF)

Spørsmål

Per Almar Aas (KrF): "Gjennom de siste tiår er det skjedd en rekke havarier av atomdrevne og atomvåpenbærende ubåter.

Vil departementet drøfte mulighetene for å få etablert et inter- nasjonalt samarbeidssystem med tanke på å få hevet skipsvrak som kan inne- bære en framtidig fare for radioaktiv forurensning av havet?"