Spørretimespørsmål fra Ole Gabriel Ueland (Sp) til miljøvernministeren


Besvart: 19.04.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Ole Gabriel Ueland (Sp)

Spørsmål

Ole Gabriel Ueland (Sp): "Kva for miljøvernomsyn ligg bak Miljøverndepartementet sitt vedtak om å frigjera 470 mål jordbruksjord til industriføremål på Forus i Sola?"


Les hele debatten