Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til forsvarsministeren


Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 19.04.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Når norsk UNIFIL-personell etter reglementsbrudd blir presset til å si opp selv, mister de bl.a. retten til lønn i tvisteperioden, til sykepenger ved sykdom, retten til arbeidsledighetstrygd ved opphør av kontrakten og rettigheter vi ser på som en selvfølge.

Vil forsvarsministeren bidra til at disse uverdige forholdene opp- hører?"


Les hele debatten