Spørretimespørsmål fra Magnar G. Huseby (H) til sosialministeren


Besvart: 19.04.1989 av sosialminister Tove Strand

Magnar G. Huseby (H)

Spørsmål

Magnar G. Huseby (H): "Næringslivets ukeavis "Apropos" hevder at trygdekontorene i 16 år har gitt desinformasjon til trygdesøkere ved å unnlate å informere eldre arbeidstakere om at blant annet alderssvekkelse kan gi rett til uføre- pensjon.

Hva mener sosialministeren om dette?" (tas opp av repr. Per Asphaug)


Les hele debatten