Spørretimespørsmål fra Mona Røkke (H) til sosialministeren


Besvart: 19.04.1989 av sosialminister Tove Strand

Mona Røkke (H)

Spørsmål

Mona Røkke (H): "På landsbasis er det et stort underskudd på strålekapasitet for kreft- pasienter. Samtidig blir ikke eksisterende utstyr utnyttet optimalt pga. mangel på terapiradiografer. Studieplasser ved nyopprettet utdanning for disse blir heller ikke utnyttet pga. manglende studiefinansiering.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre tilgangen på kvalifiserte terapi- radiografer slik at det kostbare stråleterapiutstyret som er installert kan bli utnyttet fullt ut?"


Les hele debatten