Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til utenriksministeren


Besvart: 26.04.1989 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Det er grunn til å tro at det offisielle indiske atomenergibyrået mottok 15 tonn norsk tungtvann i 1983.

På hvilken måte vil denne saken bli fulgt opp overfor indiske myndig- heter, og vil krav om tilbakelevering av tungtvannet bli vurdert?"


Les hele debatten