Spørretimespørsmål fra Jan Helge Jansen (H) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 26.04.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Jan Helge Jansen (H)

Spørsmål

Jan Helge Jansen (H): "I rundskriv til landets fylkeskommuner 31. mars 1989 forandrer Kultur- og vitenskapsdepartementet på kriteriene for tildeling av tippe- midler til idrettsanlegg i fylkeskommunene. Dette innebærer at godkjente og ferdige anlegg fra før 1989 ikke vil bli tatt med i beregningsgrunnlaget for kommende års rammebeløp.

Vil statsråden ta initiativ til at disse reglene blir endret?"


Les hele debatten