Spørretimespørsmål fra Lars Velsand (Sp) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 26.04.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Lars Velsand (Sp)

Spørsmål

Lars Velsand (Sp): "I innstillingen til Friluftsmeldinga ga et klart flertall uttrykk for at den andelen av tippemidlene som går til friluftsformål burde økes betydelig, og at disse midlene bør fordeles av Miljøverndepartementet.

Hvorfor har ikke Regjeringen fulgt opp dette?"


Les hele debatten