Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til forsvarsministeren


Besvart: 26.04.1989 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Ifølge lufthavnplanen for Langnes lufthavn, Tromsø, skal det bygges anlegg for en skvadron britiske Harrier-fly.

Hvorfor krever Forsvaret i arealplandelen også arealer utover dette, og hva er de sikkerhetspolitiske begrunnelser for militariseringa av flyplassen i Tromsø?"


Les hele debatten