Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 26.04.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Ein rapport frå Redd Barna om asylsøkjarbarn syner med anna negative erfaringar med statlege mottak og manglande oppfølging frå styresmaktene overfor barn som har problem når dei kjem hit.

Hva vil bli gjort for å rette på dette?"


Les hele debatten