Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til u-hjelpsministeren


Besvart: 26.04.1989 av u-hjelpsminister Kirsti Kolle Grøndahl

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "I et intervju Arbeiderbladet hadde med bistandsministeren 1. februar 1989 opplyste hun at Norge nå var villige til å gå inn med såkalt sivil- militær bistand til beskyttelse av prosjekter og områder der norsk bistand er involvert i Mosambik. RENAMOs herjinger i Mosambik er en katastrofe for landet og dets innbyggere. Det haster med hjelpetiltak av enhver art.

Hvilke bistandstiltak av sivil-militær art tar statsråden sikte på å gi til Mosambik, og kan statsråden nå si noe nærmere om når de kan iverksettes?


Les hele debatten