Spørretimespørsmål fra Gunn Vigdis Olsen-Hagen (A) til sosialministeren


Besvart: 26.04.1989 av sosialminister Tove Strand

Gunn Vigdis Olsen-Hagen (A)

Spørsmål

Gunn Vigdis Olsen-Hagen (A): "Stortinget har nylig sluttet seg til Sosialdepartementets vurdering om at det ikke skulle innføres kommunal betalingsplikt for ferdigbehandlede pasienter som blir liggende i sykehus.

Hva er departementets begrunnelse for å omgjøre denne beslutning?"


Les hele debatten