Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til landbruksministeren


Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 26.04.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): "Det vises til at Landbruksdepartementet nå har gitt importtillatelse til deler av et parti hermetiske grønnsaker fra Zimbabwe etter 6 måneders behandlingstid.

Skyldes avgjørelsen statsministerens forestående besøk i Zimbabwe eller er det et resultat av en generell endring av Norges holdning til jord- bruksimport fra u-landene?"


Les hele debatten