Spørretimespørsmål fra Dag Jostein Fjærvoll (KrF) til landbruksministeren


Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 26.04.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Spørsmål

Dag Jostein Fjærvoll (KrF): "Kvikksølv-beising av såkornet synes å bety både et stort helsemessig og miljømessig problem.

Hvilken fare representerer etter landbruksministerens syn bruken av den farlige miljøgiften i landbruket, og mener landbruksministeren at Norge i likhet med Sverige bør forby bruk av slike beisemidler?"


Les hele debatten