Spørretimespørsmål fra Steinar Eriksen (H) til samferdselsministeren


Besvart: 26.04.1989 av samferdselsminister William Engseth

Steinar Eriksen (H)

Spørsmål

Steinar Eriksen (H): "De planlagte omlegginger av flyrutene i Nord-Norge våren 1990 legger kapasitetsmessig til rette for betydelig lokal samordning av sivile og militære flyruter.

Vil departementet utrede dette nærmere, f.eks. med Finnmark som prøveområde?"


Les hele debatten