Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 26.04.1989 av forbruker- og administrasjonsminister Einfrid Halvorsen

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): ""Røvdommen" i Bergen viser at pasienter har dårlig rettsvern. Kvinnenes opplevelser av totalbehandlingen ble gjengitt i Bergens Tidende, som tapte saken.

Hva kan forbruker- og administrasjonsministeren gjøre for å sikre både pasientenes rett til å klage og pressens frihet til å formidle slike opplevelser?"


Les hele debatten