Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kirke- og undervisningsministeren


Fremsatt av: Leiv Blakset ()
Besvart: 26.04.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Hva vil departementet gjøre for å sikre at den kompetensen som HVPU- skolene/institusjonene har kan tilflyte de statlige kompetansesentrene, slik at dette kan komme det kommunale hjelpeapparat tilgode etter 1991?" (Tatt opp av repr. Leiv Blakset)


Les hele debatten