Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 26.04.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Skagerak Private gymnas søkte 14. september 1988 om godkjenning av sin skole. Søknaden er enda ikke besvart, og tilbakemelding til søkerne om at søknaden var mottatt i departementet er ikke gitt.

Finner kirke- og undervisningsministeren denne form for behandling og denne lange behandlingstiden tilfredsstillende, og hvordan vurderer hun søknaden?"


Les hele debatten