Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til olje- og energiministeren

Datert: 25.02.1997
Besvart: 05.03.1997 av olje- og energiminister Ranveig Frøiland

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): Det har lenge vore eit sterkt ynskje om å få gass i rørledning til Austlandet, m.a. til den store industrikonsentrasjonen i Grenland, for å trygge verksemda der og for å legge grunnlaget for nye impulsar for vekst. Spørsmålet om norske gassleveranser til Sverige er på nytt aktuelt.

Vil statsråden prøve å løyse dette på ein slik måte at det og kan tene norsk industris langsiktige interesser, ikkje minst i nemnde område eller finne andre løysingar for ilandføring av gass her?


Les hele debatten