Spørretimespørsmål fra Kjell Furnes (KrF) til utenriksministeren


Besvart: 03.05.1989 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Kjell Furnes (KrF)

Spørsmål

Kjell Furnes (KrF): "India har no i over ein månad blokkert for all handel og transport til nabolandet Nepal. Mangel på viktige varer vil etter kvart skape ein prekær situasjon for landet.

Kva kan og vil utanriksministeren gjere for å påverke India sin politikk overfor Nepal?"


Les hele debatten