Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til utenriksministeren


Besvart: 03.05.1989 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Fra midten av mai er det forutsetningen at flyktningene skal begynne å vende tilbake til Namibia. SWAPO antar at inntil 60 000 personer kan vende tilbake. FNs høykommisær for flykninger har ansvaret for mottaket.

Har nå FN bevilget noen penger til dette og kan utenriksministeren gi en orientering om hvor langt FNs høykommisær har kommet med det praktiske forberedende arbeide i Namibia?"


Les hele debatten