Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til miljøvernministeren


Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 03.05.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "I oktober i fjor varslet Miljøverndepartementet en statlig reguler- ingsplan på Grunerløkka i Oslo "på bakgrunn av de sterke nasjonale verne- interesser som knytter seg til Nedre Foss-området".Denne reguleringsplanen gir omtrent samme byggevolum i området som Nora Eiendom opprinnelig la opp til.

Vil departementet utarbeide en alternativ reguleringsplan i tråd med bydelsutvalgets og beboernes ønske?"


Les hele debatten