Spørretimespørsmål fra Kjell Edvard Helland (A) til olje- og energiministeren


Besvart: 03.05.1989 av olje- og energiminister Arne Øien

Kjell Edvard Helland (A)

Spørsmål

Kjell Edvard Helland (A): "Ifølge en rekke aviser skal statsråden ha uttalt på landsmøtet til NOPEF at hvis det blir tatt beslutning om å anlegge en gassrørledning fra Nordsjøen til Østlandet, er det mye som tyder på at det første norske gass- kraftverket legges til Østlandet.

Innebærer denne uttalelsen at departementet har forlatt Midt-Norges muligheter for bygging av gassverk?"


Les hele debatten