Spørretimespørsmål fra Ole Gabriel Ueland (Sp) til olje- og energiministeren


Besvart: 03.05.1989 av olje- og energiminister Arne Øien

Ole Gabriel Ueland (Sp)

Spørsmål

Ole Gabriel Ueland (Sp): "I føresegnene til petroleumslova heiter det i paragraf 37: "Norsk språk bør i størst mulig utstrekning brukes i petroleumsvirksomheten".

Kva er departementet sine røynsle når det gjeld bruk av norsk språk i petroleumsverksemda?"


Les hele debatten