Spørretimespørsmål fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til helseministeren

Datert: 24.02.1997
Besvart: 05.03.1997 av helseminister Gudmund Hernes

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): Norge har gjennom EØS-avtalen påtatt seg visse økonomiske forpliktelser når det gjelder behandling av norske ventelistepasienter i andre EØS-land.

Hvordan tolker helseministeren disse forpliktelser, og hvordan skal de innfris og bekjentgjøres, slik at behandlingen fremstår som et aktuelt alternativ?


Les hele debatten