Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren


Besvart: 03.05.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Åpningen av Moskenesgrunnen for trålfiske har vist seg svært uheldig da det har resultert i store fangster av skrei som er i gang med gytingen. De samme erfaringene har en også fra tidligere år.

Vil statsråden vurdere å iverksette et permanent forbud mot trålfiske i dette viktige gyteområdet, i det tidsrommet av året det er hjemmel for å opprettholde denne fleksible trålfrie sonen?"


Les hele debatten