Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 03.05.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Asylsøkere som har fått oppholdstillatelse har gått uten arbeid lenge, og det haster med å få dem ut i inntektsgivende arbeid.

Vil statsråden sørge for at det legges opp til omskolering og/eller yrkesforberedende kurs for asylsøkere?"


Les hele debatten