Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til justisministeren


Besvart: 03.05.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Meiner justisministeren at politiet sin handtering av aksjonen Bellona hadde ved Titania er tilfredsstillande, og korleis vurderer ho dei syns- punktene lensmannen har kome med i pressa om denne saka?"


Les hele debatten