Spørretimespørsmål fra Bente Bakke (H) til justisministeren


Besvart: 03.05.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Bente Bakke (H)

Spørsmål

Bente Bakke (H): "Ifølge en statistikk fra Oslo Politikammer ble det i årene 1987 og 1988 levert inn 55 anmeldelser i dyrevernsaker. Nesten alle sakene ble hen- lagt, og ingen sak resulterte i påtale og straff.

Mener justisministeren på bakgrunn av dette at dyrevernloven håndheves på en tilfredsstillende måte?"


Les hele debatten