Spørretimespørsmål fra Knut Aarvelta (A) til justisministeren


Besvart: 03.05.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Knut Aarvelta (A)

Spørsmål

Knut Aarvelta (A): "Trafikkovervåkingen skal trappes opp med 40% fram til 1991.

Medfører dette at lensmannsetaten vil få tilført flere UP-patruljer eller på annen måte bli styrket for trafikktjeneste i inneværende år?"


Les hele debatten