Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til samferdselsministeren


Besvart: 03.05.1989 av samferdselsminister William Engseth

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "På Aursmoen i Aurskog Høland satte fylkets vegvesen i oktober 1988 opp 125 meter med sperreblokker mellom vei og forretningsbygg uten at be- rørte parter fikk uttale seg på forhånd. Aursmoen barneskole, Aursmoen og Linåkermoen Vel, Aursmoen Handelsstand og grunneiere har protestert fordi dette betonggjerdet både fører til farlige trafikkforhold og dårlig til- gjengelighet. Protesten har ikke gitt resultater.

Er dette i tråd med bedre offentlig service overfor innbyggerne?"


Les hele debatten