Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 03.05.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): "Hva er årsaken til at privatskolen Nye Heltberg Gymnas ikke får stats- støtte med sikte på oppstart høsten 1989?"


Les hele debatten