Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til kirke- og undervisningsministeren


Besvart: 03.05.1989 av kirke- og undervisningsminister Mary Kvidal

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): "Rådet for fagopplæring i arbeidslivet har vist til at det ikke finnes ressurser til en tilstrekkelig etterutdanning av faglærere.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at faglærere også i framtiden er ajour med sitt fag og kan tilby elevene en oppdatert undervisning?"


Les hele debatten