Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 10.05.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "På det internasjonale ozon-møtet i Helsinki har ifølge NTB industri- landene fått "gjennomslag for sitt krav om at bedrifter skal kunne hemmelig- holde opplysninger om produksjon av kjemikalier som skader jordens beskyttende ozonlag".

Hva kan og vil Norge gjøre for å motarbeide slikt hemmelighold?"


Les hele debatten