Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til handelsministeren


Besvart: 10.05.1989 av handelsminister Jan Balstad

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Vil statsråden vurdere opprettelse av et offentlig fagorgan som kan ta initiativ til undersøkelser og oppfølging av unfair-konkurranse i tilfeller hvor norsk industris interesser trues av subsidier og dumping, som f.eks. i offshore-industrien?"


Les hele debatten