Spørretimespørsmål fra Dag Jostein Fjærvoll (KrF) til justisministeren


Besvart: 10.05.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Spørsmål

Dag Jostein Fjærvoll (KrF): "Er det etter justisministerens skjønn riktig bruk av ressursene når den nye øko-krim gruppen settes til å etterforske uregelmessigheter i en fagforeningskasse i Skien, mens det er gitt avslag på ønsker om etter- forskning i større konkurssaker?"


Les hele debatten