Spørretimespørsmål fra Geir Johnny Varvik (H) til justisministeren


Besvart: 10.05.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Geir Johnny Varvik (H)

Spørsmål

Geir Johnny Varvik (H): "Spørsmålet om flytting av kontoret for Lyngen lensmannsdistrikt fra Lyngseidet til Skibotn, har vært utredet fra 1986, med en entydig anbefalelse om flytting av nevnte kontor.

Når vil en endelig avgjørelse bli tatt i saken og vil Justis- departementet følge anbefalningen fra fylkesmannen i Troms i denne saken?"


Les hele debatten