Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til sosialministeren


Besvart: 10.05.1989 av sosialminister Tove Strand

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Sosialdepartementet vil endre forskrifter for refusjon av utgifter til brystprotese fra makimalprisrefusjon til prisavtalerefusjon. Samtidig går det forlydende om at Rikstrygdeverket har til hensikt å inngå prisavtale med bare en forhandler som derved får en monopolsituasjon.

Mener sosialministeren dette vil stimulere til konkurranse om pris og kvalitet på produkter og ivareta hensynet til brukerne?"


Les hele debatten