Spørretimespørsmål fra Gudmund Restad (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 10.05.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Gudmund Restad (Sp)

Spørsmål

Gudmund Restad (Sp): "Arbeidsledige fiskere har store økonomiske problemer, idet de får utbetalt kun kroner 186,- pr. dag fra Garantikassen.

Vil sosialministeren ta initiativ til å bedre de økonomiske vilkår for arbeidsledige fiskere, og vil hun sørge for at også de kommer inn under ordningen "arbeid for trygd" på linje med dem som har dagpengerettigheter etter folketrygdloven?"


Les hele debatten