Spørretimespørsmål fra Bente Bakke (H) til miljøvernministeren


Besvart: 24.05.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Bente Bakke (H)

Spørsmål

Bente Bakke (H): "I 1988 opplevde vi miljøkatastrofer som algeoppblomstring og seldød.

Hvilke beredskapstiltak har Regjeringen iverksatt for tidligst mulig å kunne varsle om og iverksette tiltak for å begrense skadene av eventuelle nye miljøkatastrofer?"


Les hele debatten