Spørretimespørsmål fra Dag Jostein Fjærvoll (KrF) til miljøvernministeren


Besvart: 24.05.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Spørsmål

Dag Jostein Fjærvoll (KrF): "Pelsdyrnæringen gjennomlever en kritisk økonomisk situasjon. Pelsdyr- næringens forkjøkken er avtagere av slakteavfall og fiskeavfall som ellers ville skape store miljøproblemer. De utnytter dermed ressurser som ellers ville gått tapt.

Etter hvilke planer arbeider Miljøverndepartementet og Landbruks- departementet for å hindre at næringen opphører som miljøbevarer?"


Les hele debatten