Spørretimespørsmål fra Sverre Mauritzen (H) til miljøvernministeren


Besvart: 24.05.1989 av miljøvernminister Sissel Rønbeck

Sverre Mauritzen (H)

Spørsmål

Sverre Mauritzen (H): "En arbeidsgruppe har vurdert alternativ lokalisering av Norges Brann- skole til Borre og Haugesund.

Vil statsråden sørge for at nødvendige miljøinvesteringer, f.eks. renseanlegg for avløpsvann fra brannfeltene blir vurdert for begge lokaliseringsalternativer før saken på nytt legges fram for Stortinget?" (Tas opp av representanten Gunnbjørg Ågotnes)


Les hele debatten