Spørretimespørsmål fra Inger Lise Gjørv (A) til olje- og energiministeren


Besvart: 24.05.1989 av olje- og energiminister Arne Øien

Inger Lise Gjørv (A)

Spørsmål

Inger Lise Gjørv (A): "Statskraft lager nå konsekvensstudie for trasevalg fra Haltenbank for gass i rør, der Storvik - sørover eller Tjeldbergodden - sørover er alternativene.

Vil statsråden sørge for at Lauvøya - sørover blir utredet som det tredje alternativ det vitterlig er?"


Les hele debatten